Deutsch English

Outdoor holidays for gays, lesbians and friends

 

Voorwaarden

 1. Aanmelding
  Een bindende overeenkomst tussen deelnemer en Multicolored Travel komt tot stand wanneer:
  1. de deelnemer het online-aanmeldingsformulier invult en verstuurt;
  2. de deelnemer zich telefonisch heeft aangemeld en een bevestiging (per post of e-mail) ontvangt.
 2. Betaling
  Direct na de aanmelding is een aanbetaling van 10% van de reissom verschuldigd met een minimum van € 50 per persoon. Het restant van de verschuldigde reissom dient uiterlijk 15 dagen vóór aanvang van de reis betaald te zijn. Personen woonachtig buiten de Europese Unie kunnen in overleg met Multicolored Travel de totale reissom ook op de eerste reisdag contant betalen om hoge bankkosten te vermijden.
 3. Annulering
  1. Bij annulering door Multicolored Travel, wanneer om gegronde redenen een reis niet kan doorgaan, krijgt de deelnemer het volledige al betaalde bedrag terug.
  2. Bij annulering door de deelnemer:
   1. tot en met 30 dagen vóór aanvang van de reis wordt het betaalde bedrag terugbetaald verminderd met € 25,00 per persoon;
   2. van 29 tot en met 15 dagen vóór aanvang van de reis wordt het betaalde bedrag terugbetaald verminderd met € 50,00 per persoon;
   3. minder dan 15 dagen vóór aanvang van de reis vindt geen restitutie meer plaats.
 4. Aansprakelijkheid
  1. Multicolored Travel is verantwoordelijk voor organiseren, begeleiden en leiden van de reis in overeenstemming met de reisbeschrijving en met deskundigheid en zorgvuldigheid die redelijkerwijs mag worden verwacht.
  2. Multicolored Travel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel, schade, verlies, vertraging, ongemak, afwijkingen van het reisplan of aanvullende kosten, veroorzaakt door overmacht of andere gebeurtenissen of omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Multicolored Travel liggen.
 5. Verplichtingen van de deelnemer
  Van de deelnemer wordt een lichamelijk en psychisch goede conditie verwacht, alsmede voldoende sociale vaardigheden om gedurende de reis in groepsverband met de andere deelnemers op te trekken. De deelnemer moet voorts voldoen aan specifieke vereisten en aanbevelingen die in de reisbeschrijving worden vermeld.
 6. Verzekering
  Verzekeringen zijn niet inbegrepen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van adequate reis- en annuleringsverzekeringen en in het buitenland geldige ziektekostenverzekering.
 

multicolored travel for you